Unia Ounasjoen mutkasta

Dreams from the Ounasjoki River

Unia_Ia_Enstera

Liput | Tickets
11,50€ / 15€


esityksen osat 1, 2 ja 4 ovat suomenkielisiä. Osa 3 kokoaa aiempien osien tarinat englanniksi.

The Parts 1, 2 and 4 will be performed in Finnish. Part 3 will gather the sories of the previous parts in english.

Käsikirjoitus, konsepti ja ohjaus | Script, concept and direction
Taija Helminen

Esiintyjät, Osa 1 | Performers, Part 1
Henna Kaikula
Marja Myllylä
Mikko Perkola

Esiintyjät, Osa 2 | Performers, Part 2
Milla Järvinen
Marja Myllylä
Eero Tikkanen

Esiintyjät, Osa 3 | Performers, Part 3
Tom Brand
Eriikka Maalismaa
Marja Myllylä

Esiintyjät, extra | Performers, Extra
Henna Kaikula
Timo Kinnunen
Sakari Männistö
Mikko Perkola
Juha Rautio


Kesto osat 1-3| Duration, part 1-3
45 min

Kesto, osa 4 | Duration, part 4
20 min

 
 

ke 5.6. klo 16:00
vanhan sillan paikka, länsipuoli,
kylätie 1, kaukonen

to 6.6. klo 16:00
pe 7.6. klo 19:00
Suojalan lato

la 8.6. klo 21:00
Villa Magia

Unia Ounasjoen mutkasta on neliosainen esitys, jonka aiheena on Kaukosen kylä ja Kittilä. Teos on kymmenvuotisen Hiljaisuus-festivaalin tilausteos näytelmäkirjailija Taija Helmiseltä ja työryhmältä.

Jokaisessa teoksen osassa esiintyy sirkustaiteilija, näyttelijä ja muusikko. Teoksen ensimmäisessä osassa nähdään ja kuullaan näyttelijä Marja Myllylän lisäksi festivaalin taiteelliset johtajat Henna Kaikula ja Mikko Perkola. Teoksen viimeinen osa puolestaan tuo yhteen Hiljaisuus-festivaalin ensimmäiset taiteelliset johtajat Sakari Männistön ja Timo Kinnusen nykyisten taiteellisten johtajien kanssa.

Unia Ounasjoen mutkasta yllättää takuulla: teosta ei harjoitella etukäteen. Kaikki esiintyjät - näyttelijä, muusikko ja sirkustaiteilija - saavat ohjeet toimintaansa vasta esitystilanteessa. Esitys on siis ainutkertainen tapahtuma kaikille osapuolille! Esitykseen liittyy myös maisemaan upotettu installaatio, johon yleisö voi tutustua festivaalin aikana vapaasti.

Teos on kunnianosoitus Kaukosen kylän historialle, paikalle asettuneille esivanhemmille ja maisemalle, jonka läpi Ounasjoki virtaa vuolaana.  

Hiljaisuus-festivaalin tilausteos Unia Ounasjoen mutkasta on osa Taija Helmisen monivuotista taiteellista työtä, jota ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö ja Koneen säätiö.


wed june 5th at 16:00
Former bridge location, west side

Thu June 6th at 16:00
fri June 7th at 19:00
Suojala’s barn

Sat June 8th at 21:00
villa Magia

Dreams from the Ounasjoki River is a work in four parts about the village of Kaukonen and Kittilä. It was commissioned by the Silence Festival now celebrating its tenth anniversary from playwright Taija Helminen and her team.

Performing in each part of the work are a circus artist, actor and musician. The first part will feature actress Marja Myllylä and the Festival’s Artistic Directors, Henna Kaikula and Mikko Perkola. The last part will unite the festival’s first Artistic Directors, Sakari Männistö and Timo Kinnunen with today’s.

Dreams from the Ounasjoki River is sure to be a surprise: the performance will not be rehearsed. None of the performers – the actor, musician and circus artist – will receive any instructions beforehand. The performance will thus be a unique event for all involved! It will also incorporate an installation which the audience will be free to examine during the Festival.

The work is a tribute to the village of Kaukonen, its history, its forefathers and the landscape through which the Ounasjoki swiftly flows.

A Silence Festival commission, Dreams from the Ounasjoki River is part of Taija Helminen’s artistic project covering many years and supported by grants from the Alfred Kordelin and Kone Foundations.