23798712_10155979486696940_981356466_o.jpg

Hiljaisuus-residenssi on esittäviin taiteisiin keskittyvä monitaiteinen ja kansainvälinen taiteilijaresidenssi. Hiljaisuus-residenssi ei rajaa mitään taiteenlajia ulkopuolelleen, mutta tukee ensisijaisesti monitaiteista ja esittävän taiteen lajien rajapinnoilla liikkuvaa työskentelyä, nykysirkuksen projekteja sekä pohjoisten alueiden taiteilijoiden välistä yhteistyötä. Residenssitaiteilijat valitaan avoimen haun kautta. Hiljaisuus-residenssin toimintaa tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Kittilän kunta.

 

Hiljaisuus-residenssi tarjoaa esittäville taiteille soveltuvan työskentelytilan Kaukosen työväentalolla eli Tökärillä. Kaukosen kylä sijaitsee Kittilässä Ounasjoen varrella, kauniin ja puhtaan luonnon keskellä, mistä syystä Hiljaisuus-residenssi tarjoaa erityiset puitteet taiteelliseen työskentelyyn keskittymiseen, muusta päivittäisestä työstä ja kaupunkielämän kiireisestä rytmistä irrottautumiseen. Taiteilijoita rohkaistaan hyödyntämään Kaukosen kylän vanhojen rakennusten ja kauniin luonnon tarjoamia paikkoja inspiraation lähteenä ja esityspaikkoina. Residenssitaiteilijoilta odotetaan korkeaa taiteellista tasoa sekä mielenkiintoa residenssityöskentelyn aikaista yleisötyötä kohtaan. 

Residenssitaiteilijoiden valintoja ohjaa ensisijaisesti hakijan projektin tarpeiden ja  Hiljaisuus-residenssin tarjoamien  fasiliteettien yhteensovittaminen.  Valinnoissa pyritään tasapuolisuuteen nuorten aloittelevien taiteen ammattilaisten ja jo kokeneempien tekijöiden välillä. Valinnoissa painotetaan myös taiteidenvälisyyttä ja vakiintuneiden esittävän taiteen lajien rajapinnoilla liikkuvia projekteja.

Kesällä 2019 Hiljaisuus-residenssisstä työskentelevät ryhmät olivat

  • FEM / Kallo Collective
    Tuovi Rantanen, Ona Kamu, Reetta Honkakoski, Jenni Kallo, Pirjo Yli-Maunula ja Hanna Terävä.

  • PLAY
    Virva Talonen ja Nanni Vapaavuori.

  • DEEP – the musical 2.0.
    Yuko Takeda, Georgio Goater, Maikki Palm, Tanja Männistö sekä Elina Sarno.

 

Residenssiin hakeminen:

Vuoden 2019 haku Hiljaisuus-residenssiin on päättynyt. Seuraava haku aukeaa alkuvuodesta 2020.

Hakeminen Hiljaisuus-residenssiin tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse. Hakemukseen liitetään työsuunnitelma, toive ajankohdasta ja residenssijakson pituudesta, työryhmän tiedot (henkilömäärä ja työryhmän jäsenten esittelyt), taiteilijan tai työryhmän toiveet residenssityöskentelyjaksolle, hakijan oma ehdotus yleisölle avoimen tilaisuuden muodoksi (demo, yleisökeskustelu, avoimet harjoitukset, työpaja, kouluvierailu tms.) sekä tieto mahdollisesta työskentelylle jo myönnetystä rahoituksesta. 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen residenssi@hiljaisuusfestivaali.fi.

Vuonna 2019 Hiljaisuus-residenssissä työskentelevät taiteilijat valitsevat residenssin taiteellinen suunnittelija Mikko Perkola sekä tuottajat Joonas Martikainen ja Jonna Leppänen. Valinnat julkistetaan 7.5.2019. Kaikkiin hakijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Lisätietoja Hiljaisuus-residenssiin ja hakukäyntäntöihin liittyen antaa Jonna Leppänen jonna@hiljaisuusfestivaali.fi.
 

 

residenssityöskentely

Hiljaisuus-residenssi on tarkoitettu sekä kotimaisille että kansainvälisille taiteilijoille. Hiljaisuus-residenssi tarjoaa työskentelytilan yksittäiselle taiteilijalle tai työryhmälle 2-6 viikoksi kerrallaan hakemusten perusteella. 

Residenssin työskentelytilana toimii Kaukosen työväentalon 7,9m*9,6m sali, jonka korkeus on 4,46m. Tilassa on tarvittaessa tanssimatot, yksi ilmakiinnityspiste, harjoituskäyttöön soveltuva valo- ja äänitekninen laitteisto, jooga-/akrobatiamatot. Työväentalon lämpiötila on myös residenssitaiteilijoiden käytössä. 

Residenssitaiteilijoiden käyttöön tarjotaan Kaukosen työväentalon yhteydessä sijaitseva asunto 1-3:lle henkilölle, vuodevaatteet, suihku- ja wc-tilat, pyykinpesumahdollisuus, internetyhteys sekä keittiö. Tarvittaessa pientä lisäkorvausta vastaan voidaan sopia kuljetuksista ja muun hankittavan kaluston tai tarpeiston hankinnasta sekä lisämajoitustiloista. 

Residenssityöskentelyn aikana toteutetaan jokin yleisölle avoin tilaisuus taiteilijoiden kanssa ennalta sovitulla tavalla. Avoin tilaisuus voi olla esimerkiksi taiteilijatapaaminen, keskustelu, demo-esitys, työpaja tai kouluvierailu. Residenssin henkilökunta toimii apuna yleisötapahtumien järjestämisessä, tarvikkeiden hankkimisessa, ympäristöön tutustumisessa sekä linkkinä residenssitaiteilijoiden ja paikallisten kylän asukkaiden välillä. 


Hiljaisuus-residenssitoiminta käynnistettiin vuonna 2015, jolloin se oli pääasiassa Hiljaisuus-festivaalin yhteydessä tapahtuvaa valittujen taiteilijoiden ja työryhmien taiteellisen työn mahdollistamista. Vuonna 2016 yhdistys vuokrasi Kaukosen kylän työväentalon käyttöönsä kymmeneksi vuodeksi järjestöyhdistys Pohjanpalolta. Tästä alkaen residenssitoiminta on keskitetty Kaukosen työväentaloon. Vuonna 2017 käynnistettiin residenssitoiminnan kehittämishanke, joka jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Kehittämishankkeen aikana kerätään kokemuksia residenssin toimivuudesta ja kunnostetaan tilaa entistä paremmin taiteellisen työskentelyn tarpeita vastaavaksi. Residenssi on kehittämishankkeen aikana taiteilijoille maksuton. 

Vuonna 2019 Hiljaisuus-residenssiin valittavien työryhmien ja taiteilijoiden määrä riippuu residenssin ylläpitoon ja kehittämiseen myönnettävästä rahoituksesta.

Lisätietoja residenssitoiminnasta: jonna@hiljaisuusfestivaali.fi.

 

Vuonna 2018 Hiljaisuus-residenssissä työskenteli 16 taiteilijaa sirkuksen, teatterin, musiikin mediataiteen, kuvitustaiteen ja tanssin aloilta. Vuoden 2018 residenssitaiteilijoista 13 oli suomalaisia ja 3 ulkomaista taiteilijaa.

 
 

Residenssitoimintaa ovat vuonna 2019 tukeneet:

 
vaakuna_teksti_kittila.jpg
taike_pysty_v2.png